ძიებაზე გადასვლა მთავარ მენიუზე გადასვლა სიახლეებზე გადასვლა განცხადებებზე გადასვლა მოსახლეობისათვის, ბენეფიციარებისთვისა და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების კონტენტზე გადასვლა მთავარ გვერდზე გადასვლა
  • კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
moh.gov.ge

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა-IV კვარტალიგანთვსების თარიღი: 13 იანვარი, 2015

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 21 მარტის ბრძანება №01-67/ო "საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატის მიერ განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული გეგმის დამტკიცების შესახებ" განთვსების თარიღი: 15 აპრილი, 2014