ძიებაზე გადასვლა მთავარ მენიუზე გადასვლა სიახლეებზე გადასვლა განცხადებებზე გადასვლა მოსახლეობისათვის, ბენეფიციარებისთვისა და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების კონტენტზე გადასვლა მთავარ გვერდზე გადასვლა
  • კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
moh.gov.ge

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მისამართი: 0119 თბილისი. აკ. წერეთლის გამზ. 144:

ტელეფონი: 2 51 00 12

სამინისტროს ცხელი ხაზი: 15 05

ელ–ფოსტა:  info@moh.gov.ge

მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ტელ.: 2 51 00 11 (შიდა ნომერი: 0806, 0815 - მასმედიასთან ურთიერთობის სამმართველო; 0811 - ღონისძიებათა დაგეგმვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველო )

 

 

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო

მისამართი: 0119 თბილისი. აკ. წერეთლის გამზ. 144:

ცხელი ხაზი: 15 05

ელ–ფოსტა:  info@ssa.gov.ge

 

 

სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო

მისამართი: 0119 თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. 144

ტელეფონი: 2 72 53 84

ელ–ფოსტა: regagency@moh.gov.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველო - 2 72 54 10

 

 

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
მისამართი: მ. ასათიანის 9, თბილისი 0177
ტელეფონი: 2 39 89 46
ფაქსი: 2 43 30 59
ელ.-ფოსტა: pr.ncdc@ncdc.ge 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფი - 2 39 89 46 (209)

 

 

სსიპ სამედიცინო მედიაციის სამსახური

მისამართი: 0134 თბილისი, პ. ინგოროყვას ქ. 7  

ტელეფონი: 2 51 62 33 (1516)

ელ–ფოსტა:  tgvivianidze@moh.gov.ge

 

 

 

სსიპ ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი

მისამართი: 0177 თბილისი, მ.ასათიანის ქ. 9

ელ-ფოსტა: mberuchashvili@yahoo.com

 

 

 

სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

მისამართი: 0177 თამარაშვილის 15ა

ტელეფონი: 2 39 53 50

ცხელი ხაზი: 2 100 229; 2 309 903

ელ-ფოსტა: contact@atipfund.ge