• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წელი (IVკვარტალი)განთვსების თარიღი: 23 დეკემბერი, 2016