• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2013 წლის 24 სექტემბრის ბრძანება №01-189/ო საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატის მიერ განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული გეგმის დამტკიცების შესახებ (I II III კვარტალი) განთვსების თარიღი: 01 იანვარი, 2013