• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №412 2014 წლის 18 ივნისი ქ.თბილისი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ განთვსების თარიღი: 02 მაისი, 2017
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №412 2014 წლის 18 ივნისი ქ.თბილისი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ განთვსების თარიღი: 02 მაისი, 2017