• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 01 ნოემბრის ბრძანება №01-225/ო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შენობაში მოქალაქეთა მიღებისა და საჯარო ინფორმაციის გაცემისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ განთვსების თარიღი: 01 იანვარი, 2013