• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია

სამინისტროს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიშიგანთვსების თარიღი: 24 მარტი, 2014