• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ პროდუქტთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის მსურველთა საყურადღებოდ !!!
16 ივნისი, 2017

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ პროდუქტთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის მსურველთა საყურადღებოდ !!!

„ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ” საქართველოს კანონისა მე-9 მუხლის  მე-3  პუნქტის   აღსრულების მიზნით,  „სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ცალკეულ ნივთიერებებზე, რომლებიც არ ექვემდებარება საერთაშორისო კონტროლს, და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ  პროდუქტთან გათანაბრებულ ცალკეულ სამკურნალო საშუალებებზე  2017 წლის ქვეყნის შიდა კვოტის განსაზღვრის თაობაზე“  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა  და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის  2017 წლის  9 ივნისის  N288/N01-39/ნ  ერთობლივი  ბრძანებით   განისაზღვრა 2017 წლის შიდა კვოტები შემდეგ ნივთიერებებზე:

 

               ა)ბაკლოფენისათვის  - 68765 გრამი;

               ბ)გაბაპენტინისათვის-1029380 გრამი;

               გ)ზალეპლონისათვის-1050 გრამი;

               დ)ზოპიკლონისათვის-3000 გრამი;

               ე)ტროპიკამიდისათვის -300 გრამი;

               ვ)დექსტრომეტორფანისათვის -3000 გრამი.

ზემოარნიშნულის გათვალისწინებით სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგანტო, აცხადებს   ქვეყნის შიდა კვოტის ფარგლებში იმპორტირების მსურველთა განაცხადების მიღებას (მოთხოვნილ თითოეულ პოზიციაზე რაოდენობების მითითებით)2017 წლის 16 ივნისიდან 2017 წლის 21 ივლისის ჩათვლით.

 

ინფორმაცია აღნიშნულის შესახებ იხილეთ აქ

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხებისოციალური მომსახურების სააგენტოსსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსოლიდარობის ფონდიადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდიდაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიშრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკააფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო