• კონტრასტი:

 • განლაგება:

 • შრიფტი:

 • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

                    I.        ვინ ერთვება პროგრამაში?

 

ნებისმიერი ასაკის სოციალურად დაუცველი პირი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა განსაზღვრულია 100 000-ის ჩათვლით და აქვს შემდეგი ქრონიკული დაავადებები:

 • გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები
 • ფილტვის ქრონიკული დაავადებები
 • ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები
 • დიაბეტის ტიპი 2 (არაინსულინდამოკიდებული)

 

 

                   II.        რა პროცედურებია საჭირო მედიკამენტის მისაღებად?

 

 • ბენეფიციარი მიდის ოჯახის (სოფლის) ექიმთან ან ექიმ-სპეციალისტთან, რომელიც უწერს ქრონიკული დაავადების დამადასტურებელ ფორმა 100-ს. ექიმი  უთითებს დაავადების დადასტურებულ დიაგნოზს და მედიკამენტის დღიურ    დოზას.
 • ექიმი წერს რეცეპტს, სადაც მითითებულია მედიკამენტის საერთაშორისო, არაპატენტირებული დასახელება.
 • ბენეფიციარი ფორმა 100-ით, რეცეპტით და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედნით მიდის სოციალური მომსახურების სააგენტოს უახლოეს განყოფილებაში, სადაც მას არეგისტრირებენ პროგრამაში.
 • სოციალური მომსახურების სააგენტოში რეგისტრაციის შემდეგ ბენეფიციარი მიმართავს PSP-ს შესაბამის აფთიაქს.
 • ბენეფიციარს შუძლია ერთჯერადად მიიღიოს მედიკამენტის სამი თვის სამყოფი ოდენობა.
 • ბენეფიციარის ნდობით აღჭურვილი პირი დამატებით წარადგენს საკუთარ პირადობის მოწმობასაც.
 • აფთიაქში ბენეფიციარი წარადგენს ექიმის მიერ გამოწერილ რეცეპტს და პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს.
 • მედიკამენტების ყოველი გატანისას პირი აფთიაქში იხდის გატანილი მედიკამენტების ღირებულების 10%-ს, რაც არ აღემატება 1 ლარს, მაგრამ არანაკლებია 5 თეთრზე.

 

                 III.        დამატებითი ინფორმაცია

 

 • მედიკამენტის ან დოზის ცვლილების შემთხვევაში ბენეფიციარი სოციალური მომსახურების სააგენტოში კვლავ წარადგენს განახლებულ ფორმა 100-ს და პირი ხელახლა რეგისტრირდება პროგრამაში
 • თუ მედიკამენტის გაცემის პროცესში ბენეფიციარის ოჯახს შეეცვლება სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მინიჭებული სარეიტინგო ქულა და ის აღეატება 100 000-ს, პირი ვეღარ შეძლებს მედიკამენტის მიღებას.

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდების და გაცემის  წესი

 

ინფორმაცია პროგრამით მოსარგებლეთათვის 

 

ინფორმაცია სამედიცინო დაწესებულებებისთვის და სოფლის ექიმებისთვის

 პროგრამის ფარგლებში გასაცემი მედიკამენტების ნუსხა

 

აფთიაქების მისამართები სადაც გაიცემა პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მედიკამენტები

 

ბრძანება- „2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის N638 დადგენილებით დამტკიცებული „2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ N22 დანართის („ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა") ფარგლებში, სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდების და გაცემის წესის განსაზღვრის შესახებ

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხებისოციალური მომსახურების სააგენტოსსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსოლიდარობის ფონდიადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდიდაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიშრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკააფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო